Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2018

08:30
8187 de94
Military Rule May Be Over, But Myanmar’s Film Industry Remains in a Tawdry Time Warp
08:13
8188 9812
Smoke From Hundreds of Wildfires Has Made the Air in Vancouver Worse Than Beijing
08:03

Stockholmsbörsen: Scandi Standard tappar på rapport

Stockholmsbörsen har inlett onsdagens handelssession med begränsad indexrörelse. I spåren av morgonens rapportflora lyfter Sintercast och Fortnox medan Scandi Standard backat.
08:02

Fartyg gick på grund – kapten hade somnat

Kaptenen och styrmannen hade druckit alkohol när fartyget Atlantic gick på grund utanför Oskarshamn den 23 september i fjol. Dessutom hade kaptenen somnat och ett larmsystem var avstängt, skriver Statens haverikommission i sin rapport, rapporterar SVT Småland.
07:58
New antibiotic candidates were inside us all along
07:57

Uniqlo ska fördubbla antalet butiker

Den japanska klädkedjan Uniqlo siktar på att fördubbla antalet butiker i Sydostasien och Oceanien till 400 stycken år 2022. Tyngdpunkten kommer att ligga på fristående förortsbutiker för att bredda varumärket utanför shoppingcenterområdena. Det skriver Nikkei Asian Review.
07:52

Godkännande för Promore Pharma

Promore Pharma har fått ett godkännande från läkemedelsverkets motsvarighet i Polen att starta fas 2b-studie (HEAL) med LL-37 för behandling av venösa bensår.
07:39

Förmögenheten i svenska fonder ökar

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder var vid utgången av det andra kvartalet 3.979 miljarder kronor. Det är en ökning med 174 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Det uppger SCB.
07:37

Erik Penser Bank sätter köp på Bimobject

Erik Penser Bank har tagit upp bevakningen av Bimobject som är listat på First North och som är verksamt inom digitala lösningar för byggindustrin. Rekommendationen sätts till köp och riktkursen till 90 kronor. 
07:36

Ny finanschef klar för Husqvarna

Glen Instone har utnämnts till ny finanschef för Husqvarna. Han har rekryterats internt och tillträder sin nya roll den 1 november 2018. Det framgår av ett pressmeddelande. 
07:35

The Crowd Chanted 'Lock Her Up.' President Trump Didn't Mention His Own Team's Legal Troubles (Katie Reilly/TIME)

Katie Reilly / TIME:
The Crowd Chanted ‘Lock Her Up.’ President Trump Didn't Mention His Own Team's Legal Troubles  —  Hours after his former campaign manager and longtime personal lawyer faced moments of reckoning in separate federal courtrooms, President Donald Trump stood at a campaign rally in West Virginia …

07:30

Nya ägare av Sveriges största oberoende emissionsinstitut Aqurat Fondkommission

Aqurat Fondkommission AB har sedan augusti fått nya ägare. Köpare är Carl-Magnus Kindal med familj, Michael Lindström och Mattias Larsson och säljare är det på Spotlight Stock Market listade investeringsföretaget Transferator AB. I samband med ägarbytet har Carl-Magnus Kindal tillträtt som styrelsens ordförande och Michael Lindström som ordinarie ledamot.
07:29

Rapport: Tillväxtfesten snart slut

Den feberheta världskonjunkturen slår i taket i år. Därefter sjunker temperaturen globalt när tillväxten i USA fryser under 2019, enligt Handelsbankens senaste konjunkturrapport.
07:24
7956 daf3
A U.S. Military Commander Says Pressure Is Key to Nuclear Diplomacy With North Korea
07:19

Geely ökar vinsten kraftigt

Kinesiska Geely Automobile, som äger Volvo Cars, redovisar ett förbättrat nettoresultat med 54 procent under det första halvåret. Nettoresultatet ökade till 6,67 miljarder yuan, motsvarande 8,9 miljarder kronor, att jämföra med 4,34 miljarder yuan från samma period året innan.
07:14

Rusta passerar fem miljarder i försäljning

Lågpriskedjan Rusta ökade omsättningen med 13 procent under det senaste räkenskapsåret som avslutades sista april. Därmed nådde Rusta en försäljning på 5,1 miljarder kronor, skriver branschsajten Market.
07:07

Latour köper mer i Alimak

Alimaks huvudägare Latour har köpt 345.000 aktier i bygghissbolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregistrering.
07:01

Arcoma vänder till plus

Arcoma hade en tillväxt i nettoomsättningen för det andra kvartalet om 15 procent till 30,9 miljoner kronor (26,8). Ebitda-rörelseresultatet blev 2,3 miljoner kronor (-0,7) i det gångna kvartalet.
07:01
7959 233a
A Second Challenge Awaits Australia’s Prime Minister After Opponent Failed to Unseat Him
07:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl